Podmínky ochrany osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů na webu www.iget.eu:

Osobní údaje shromažďuje společnost ASPRA a.s., IČ 25599089, se sídlem Kalvodova 105/5, 602 00 Brno, zapsanou v obchodním rejstříku vedené Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 3257 (dále jen „ASPRA“ nebo „společnost“).

Email: gdpr@pass.cz

ASPRA prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, jejich zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. 

Návštěvník má právo svůj souhlas kdykoli odvolat a být zapomenut. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu je možné provést elektronicky e-mailem s odvoláním souhlasu zaslaným na adresu gdpr@pass.cz.

Návštěvník je oprávněn podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Osobní údaje zpracovávané společností pocházejí výlučně přímo od návštěvníků a jejich zpracování je prováděno automatizovaně bez dalšího profilování. Potvrzením podmínek návštěvník souhlasí s použitím osobních údajů k marketingovým účelům společnosti, jejich kontakty (adresy, jména, příjmení, e-mailové adresy) jsou vedeny odděleně.

ASPRA postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně návštěvníkem společnosti za účelem odeslání formulářového dotazu, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony a platnou legislativou České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění a od 25.5.2018 v souladu s GDPR.

Osobní údaje shromažďuje společnost ASPRA a.s., IČ 25599089, se sídlem Kalvodova 105/5, 602 00 Brno, zapsanou v obchodním rejstříku vedené Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 3257.

Email: gdpr@pass.cz

Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?
Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, bez předání Vašich osobních údajů by nemohlo dojít k odeslání kontaktního formuláře.

Reklamním společnostem:
Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://policies.google.com/technologies/ads
Facebook Ireland Limited, se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://cs-cz.facebook.com/about/privacy
Seznam.cz, a.s., IČO 26168685;
Vytvořil Shoptet | Design Shoptak.cz